kolejka


kolejka
kolejka {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż Ib, CMc. kolejkajce; lm M. kolejkajek {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'kolej wąskotorowa jeżdżąca po węższych niż standardowe szynach, przewożąca pasażerów bądź towary w ruchu lokalnym' {{/stl_7}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'ściśle wyznaczone przez czas przybycia, zgłoszenia się miejsce w szeregu złożonym z osób czekających na coś; kolejność': {{/stl_7}}{{stl_10}}Zamówić sobie kolejkę. Wejść poza kolejką. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'grupa ludzi czekających na załatwienie czegoś, rząd, ogonek': {{/stl_7}}{{stl_10}}Kolejka do kasy, do lekarza. Stoi w kolejce. Ustawiać się w kolejce. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'kolejna porcja alkoholu wypijanego w grupie osób': {{/stl_7}}{{stl_10}}Stawiam kolejkę. Następna kolejka. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • kolejka — ż III, CMs. kolejkajce; lm D. kolejkajek 1. «kolej wąskotorowa łącząca miejscowości podmiejskie, wsie i miasteczka z miastem, także poszczególne działy fabryki, kopalni itp.; pociąg, wagony, wagoniki takiej kolei» Kolejka dojazdowa, podmiejska,… …   Słownik języka polskiego

  • kolejka — Kolejna porcja alkoholu wypijana równocześnie w określonym gronie osób Eng. A round of drinks …   Słownik Polskiego slangu

  • Children's railway — Kolejka Parkowa Maltanka (Park Railway Maltanka) in Poznań, Poland (600 mm (1 ft 11 5⁄8 in) gauge) …   Wikipedia

  • ogonek — Kolejka ludzi Eng. A number of people one behind the other; a line …   Słownik Polskiego slangu

  • Park Railway Maltanka — Train on station Maltanka pulled by Diesel locomotive Wls40 100 Train pulled b …   Wikipedia

  • Maltanka — Am Bahnhof Maltanka mit der Wls40 100 Zug mit der Diesellok Wls50 1563 …   Deutsch Wikipedia

  • Parkeisenbahn Posen — Am Bahnhof Maltanka mit der Wls40 100 Zug mit der Diesellok Wls50 1563 …   Deutsch Wikipedia

  • Parkeisenbahn Maltanka — Am Bahnhof Maltanka mit der Wls40 100 Zug mit der Diesellok Wls50 1563 …   Deutsch Wikipedia

  • Очередь (игра) — У этого термина существуют и другие значения, см. Очередь. Очередь (Kolejka) Кол …   Википедия

  • Мальтанка — Познань, Польша  52.40462, 16.9749 …   Википедия